School Blog

Principal Letter - January

Principal Dr Benedikz

Dear Parents and Guardians,


Happy New Year to you and all your family. I trust that you have been well over the holidays and that your child is ready for school. We all hope that 2022 will be an exciting and healthy new year for everyone.

During the last week of the autumn term we had so many inspirational and creative activities for the students that the term ended on a positive note. All the excursions we made with our students were a resounding success. It was a pleasure for staff to represent our school as not only were the excursions fun and educational, but the students also behaved so well. They made us all proud.

We want the Spring Term to start on a positive note. As usual, the school leadership team will be there to greet students when they arrive at school. Students will no doubt take a few days to adjust to the structure and routine of being back at school. You can help them by encouraging them to get 8 hours of sleep, so they are fully rested and ready to go each day. Cutting down on screen time on their computer / phone will also help as many educational studies show.

The guidelines for Covid are being regularly updated at the moment as Omicron cases in Sweden are increasing daily. Please follow the authorities’ guidelines from the Government. Do not send students to school if they are showing any symptoms; if you are in any doubt please call 117 or talk to your doctor.

As it stands now, schools will continue as normal. We will inform you of any changes or instructions we are given by the authorities.

On Monday January 10 the school day starts according to schedule at 0900. We look forward to seeing everyone safely back at school.

Regards,
Dr Benedikz
Principal

 

 ------------------------------------------------------

Kära föräldrar och vårdnadshavare,

Gott nytt år önskar vi er och era familjer! Jag hoppas ni har haft det bra under jullovet och att era barn är redo att börja skolan. Vi hoppas att det här året, 2022 blir ett spännande och hälsosamt år för alla.

Under den sista veckan av höstterminen arrangerade vi många inspirerande och roliga aktiviteter för eleverna och det blev en positiv avslutning på terminen. Alla olika utflykter som vi gjorde med våra elever blev stor succé. Personalen var stolta att representera skolan eftersom utflykterna var inte bara roliga och lärorika utan eleverna skötte sig också bra.

Vi ser fram emot en positiv start på vårterminen. Skolledningen kommer fortsätta hälsa/välkomna eleverna när de kommer till skolan. Det kommer utan tvekan ta några dagar för eleverna att vänja sig med att vara tillbaka i skolan och alla rutiner. Ni kan hjälpa dem genom att se till att de får 8 timmars sömn så de är utvilade och är redo för dagen. Det är även viktigt att minska antal timmar de spenderar framför dator / mobil skärmar, då studier har visat att det kan påverka deras presteringar.

Riktlinjerna för covid uppdateras regelbundet och just nu ökar Sveriges Omicron fall dagligen. Det är väldigt viktigt att vi alla följer myndigheternas rekommendationer. Elever som har några som helst symtom ska inte vara i skolan, det är viktigt att ni respekterar det. Kontakta 1177 eller din läkare om du har några funderingar.

I dagsläget kommer skolan fortsätta som vanligt. Vi kommer att hålla er informerade om eventuella ändringar eller rekommendationer vi får från myndigheterna.

Skolan börjar måndag den 10 januari kl 09:00 enligt schemat. Vi ser fram emot att se alla tillbaka till skolan


Med Vänliga hälsningar,
Dr Benedikz
Rektor

 

House Hoodie day!

House Hoodie day!

Friday the 12th of November was a day where both students and staff got to wear hoddies with their house color and loggo on it. This is part of an effort to increase the sense of identity and community among both students and staff.

Ms Homan is seen wearing a yellow colored hoodie in the picture above, representing for house Sahara.

 

Welcome Letter from the Principal

Principal Dr Benedikz

Dear Parents and Guardians,

I would like to welcome you to the beginning of a new school year. This is a very exciting time for us as we meet new students who have joined the IES family and our returning students who have rested and grown during the summer break.

The beginning of term has been inspirational: we have worked on team building in all classes and year groups. The first weeks are dedicated to setting school-wide expectations and routines. Children learn best in a calm, secure and safe environment, and we build routines into the school to ensure that lessons are focussed and dedicated to teaching. Our children all have so much potential and we want to make sure that at IES Skärholmen they have every opportunity to shine.

This year, I am delighted to introduce a new addition to our Leadership Team, Mr Alp, who is the new Assistant Principal for Senior School Years 7-9. This year Mr Johns, Assistant Principal for Junior School, is responsible for Years 4-6.

New teachers have joined our team of educators this year;  please check our website for the updated list. We have paid special attention to strengthening our Swedish department as improved language acquisition is proven to help students raise their grades in other subjects. Last spring our overall final grade in year 9 (meritvärde) increased by 10 points, which was very pleasing; however, we are ambitious and continually look for ways to improve every year.

Students can improve their performance in school in three easy steps. We made it very clear to students at the beginning of the year that research has shown that the best route to success is for students to attend lessons on time and work with focus in all lessons. I hope you can support us by reminding your children of these 3 mantras:

  • Come to school and all lessons on time ready to work. To do this students need a minimum of 8 hours sleep and breakfast in the morning. We serve breakfast at school from 07:45 to 08:15 Tuesday-Friday as we believe this is so important.
  • Have the right mindset and “think I can and will learn”. Everybody can learn, but it takes effort and focus. Try every day to improve from the day before.
  • Follow the Code of Conduct. It is written to make sure that your child and every other student in the school helps support a community spirit of order and consideration to others.

You will hear from your child’s Assistant Principal at the latest next week to inform you when you can meet the mentors. We still need to be restrictive due to Covid, but intend to invite parents in by year group and class to meet the mentors, the Head of Year and the Assistant Principal.

We believe that this will be a great year and look forward to seeing our students grow and develop.

Please check SchoolSoft regularly for updates. You can also follow us on Instagram.

Best wishes, 

Dr Benedikz 

Principal

-------------------------------------------------------------------------------------------

Kära föräldrar och vårdnadshavare,

Jag vill välkomna er till början av ett nytt läsår.  Den här tiden är ett mycket spännande tid för oss, vi välkomnar nya elever till IES -familjen och våra återvändande elever som har vilat och vuxit under sommarlovet.

Början av terminen har varit inspirerande tid: vi har arbetat med team building i alla klasser och årskurser. De första veckorna är tid för att kartlägga förväntningar och rutiner för hela skolan. Barn lär sig bäst i en lugn och säker miljö. Vi skapar rutiner för att se till att lektionerna är koncentrerad och att undervisningen står i fokus. Alla våra barn har så stor potential och vi vill se till att de alla har möjlighet att nå deras potential på IES Skärholmen.

Jag är glad att kunna presentera ett nytt tillskott till vårt ledarskap team, Mr Alp som är den nya biträdande rektorn för högstadiet åk 7-9. I år är Mr Johns, biträdande rektor för lågstadiet åk 4-6.

I år har vi välkomnat nya lärare till vårt team av lärare på IES Skärholmen, vänligen kolla på vår hemsida för den senaste personallistan. Vi har också lagt extra fokus på att stärka vår svenska avdelningen eftersom förbättrat språkinlärning har visats hjälpa elever höja sina betyg i andra ämnen.  

I våras ökade vårt totala meritvärde i årskurs 9 med 10 poäng, vilket vi är väldigt glada över men vi är ambitiösa och letar ständigt efter sätt att förbättra oss varje år.

Eleverna kan förbättra sina prestationer i skolan i tre enkla steg. Vi har gjort det mycket tydligt för eleverna i början av året att forskning har visat att det bästa vägen till framgång är för eleverna att delta i lektionerna i tid och arbeta med fokus på alla lektioner. Jag hoppas att ni kan stödja oss genom att påminna era barn om dessa 3 mantran:

  • Kom till skolan och alla lektioner i tid redo att arbeta. För att göra detta behöver eleverna minst 8 timmars sömn och frukost på morgonen. Vi serverar frukost i skolan från 07:45 till 08:15 tisdag-fredag eftersom vi anser att detta är så viktigt.
  •  Ha rätt tankesätt och ”tänka jag kan och kommer att lära mig”. Alla kan lära sig, men det kräver att man anstränger sig och fokuserar. Att försöka förbättra varje dag från dagen innan.
  • Följ uppförandekoden. Det är skrivet för att se till att era barn och alla andra elever i skolan hjälper till att stödja och skapa en gemenskap där ordning och hänsyn till andra finns.

Elevens biträdande rektor kommer kontakta dig senast nästa vecka för att informer dig om när du kan träffa mentorerna. Vi behöver fortfarande vara försiktiga på grund av Covid men vi planerar att bjuda in föräldrar i årskurs och klass grupper för att träffa mentorerna, Head of Year/årskurs ansvarig och biträdande rektor.

Vi tror att det kommer bli ett bra år och vi ser fram emot att se eleverna växa och utvecklas.  

Ha koll på SchoolSoft regelbundet för uppdateringar. Du kan också följa oss på Instagram.

Med vänliga hälsningar,                             

Dr Benedikz

Rektor

 

Start dates 2021/2022

Start dates 2021/2022

You can find the start dates for the new academic year below:

Wednesday 18th of August

Only Yr 4  09:00 - 12:00

Thursday 19th of August

Yr 4  09:00 - 11:10

Yr 5  09:30 - 11:15

Yr 6  10:00 - 11:45

Yr 7  10:30 - 12:15

Yr 8  11:00 - 12:45

Yr 9  11:30 - 13:15

-------------------------------------------------

Onsdagen den 18 Augusti 

Bara Åk 4    09:00 - 12:00

Torsdagen den 19 Augusti 

Åk 4  09:00 - 11:10

Åk 5  09:30 - 11:15

Åk 6  10:00 - 11:45

Åk 7  10:30 - 12:15

Åk 8  11:00 - 12:45

Åk 9  11:30 - 13:15

Class of 2021

Class of 2021

Last week on June 15th IES Skärholmen held its 7th graduation and it was a sight to see. It was a beautiful celebration of our year 9 students and all of their achievements. The graduating class was dividied into two groups following Covid-19 recomendations. The ceremony consisted of speeches, achievement awards and a formal lunch. We hope their years at IES Skärholmen has been frutiful and equipped them with the tools to go after their dreams.

We want to thank all the amazing staff that helped organize the graduation ceremony. 

Class of 2021, we are proud of you and wish you the very best for the future!

 

 

Pages