Jon Myrin - Skolambassadör for EU

You must consent to third-party cookies to view this content.
You must consent to third-party cookies to view this content.
Jon Myrin - Skolambassadör for EU
EU. Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström delade ut diplom vid en ceremoni på Europahuset i Stockholm. Nu ska de nya ambassadörerna arbeta för att utveckla undervisningen om EU på sina skolor.
Posted in news