Partial Distance Learning Weeks 2&3

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
Partial Distance Learning Weeks 2&3

Dear parents and guardians,

 

According to the recommendations from the local government schools have been given the recommendation to transition to partial distance learning for the upcoming two weeks. Therefore, we are following the government recommendations until the 24th of January.


These are the changes to the class schedules for the upcoming two weeks.

Yr 4-6 will be in school according to their normal schedule and Jr club will continue as usual.

Yr 7-9 will have partial distance learning on the following days:


Week 2 - 11/01- 15/01

 

Monday:
Yr 4-9 are all in school 

 

Tuesday:
Yr 9 in school
Yr 7 and 8 distance learning

 

Wednesday:
Yr 7 in school
Yr 8 and 9 distance learning

 

Thursday:
Yr 8 in school
Yr 7 and 9 distance learning

 

Friday

Yr 9 in school
Yr 7 and 8 distance learning


Week 3 - 18/01- 22/01

 

Monday:
Yr 7 in school
Yr 8 and 9 distance learning

 

Tuesday:
Yr 8 in school
Yr 7 and 9 distance learning

 

Wednesday:
Yr 9 in school
Yr 7 and 8 distance learning

 

Thursday:
Yr 7 in school
Yr 8 and 9 distance learning

 

Friday
Yr 4-6 and Yr 8 in school
Yr 7 and 9 distance learning

 

 

Note that Mother tongue lessons will also transition into distance learning and there will not be ES during the upcoming two weeks.

 

 

Sincerely,
School Leadership

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kära föräldrar och vårdnadshavare,

 

Enligt det senaste rekommendationerna från myndigheterna ska högstadiet övergå till delvis distansundervisning under de kommande två veckorna. Vi kommer att följa dessa rekommendationer fram tills 24 januari.


Detta kommer att innebär ändringar i klassernas scheman under denna period.

ÅK 4-6 kommer att gå i skolan enligt deras normala schema och Jr-klubb fortsätter som vanligt.
ÅK 7-9 kommer att ha delvis distansundervisning/klassrumsundervisning enligt följande schema dagarna:

 

Vecka 2 - 11/01-15/01

 

Måndag:
Åk 4-9 har klassrumsundervisning

 

Tisdag:
Åk 9 klassrumsundervisning
Åk 7 och 8 har distansundervisning

 

Onsdag:
Åk 7 klassrumsundervisning
Åk 8 och 9 distansundervisning

 

Torsdag:
Åk 8 klassrumsundervisning
Åk 7 och 9 distansundervisning

 

Fredag
Åk 9 klassrumsundervisning
Åk 7 och 8 distansundervisning


Vecka 3 - 18/01- 22/01

 

Måndag:
Åk 7 klassrumsundervisning
Åk 8 och 9 distansundervisning

 

Tisdag:
Åk 8 klassrumsundervisning
Åk 7 och 9 distansundervisning

 

Onsdag:
Åk 9 klassrumundervisning
Åk 8 distansundervisning

 

Torsdag:
Åk 7 klassrumsundervisning
Åk 8 och 9 distansundervisning

 

Fredag
Åk 8 klassrumsundervisning
Åk 7 och 9 distansundervisning

 

Samtliga modersmål undervisningar kommer ske på distans och det kommer inte att finnas ES under de kommande två veckorna.

 

 

Med vänliga hälsningar,
Skol ledningen