Principal Letter Week 2

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
From the Principal
Principal Letter Week 2

Dear Parents and Guardians,


Welcome back to all our students after the Christmas break!

You have already received information regarding distance learning at IES Skärholmen during the next two weeks.

 

It is important that we are very careful when coming back to school during the 2nd wave of Covid which is proving worse than the first wave in the spring. At IES Skärholmen space in school is a challenge as we work in a confined space, and therefore we have put together a plan that two year groups will do distance learning on a rotary basis as explained in the information you have received.

 

Parents have contact us about their concerns regarding both staff and students who have travelled during the Christmas period. All our staff who have been out of Sweden have to follow Folkhälsomyndigheten’s guidelines and self isolate for the recommended number of day. They must take a Covid test before coming back to work.

 

It is important that families who have travelled abroad also guarantee that they will follow the guidelines stated by Folkhälsomyndigheten by self isolating and taking Covid tests both for themselves and their children before returning to school.

 

We need to work together to stop the spread of the virus and show consideration to every member of our community by following the guidelines.

 

I would like to reassure you that we working hard to provide a safe environment for everyone in our community.

 

Please stay safe!
Dr Benedikz


Kära föräldrar och vårdnadshavare!


Vi vill önska alla välkomna tillbaka efter jullovet.

Ni har redan fått information angående fjärrundervisingen på högstadiet på IES Skärholmen under vecka 3 och 4.

 

Det är viktigt att vi visar hänsyn när vi kommer tillbaka till skolan under andra vågen av Covid som verkar vara värre än första vågen under våren. På IES Skärholmen är vi trångbodda och elevutrymmen är en utmaning. Därför har vi satt ihop en plan där 2 årskurs kommer att få distans undervisning på ett roterande schema som har delats med er.

 

Föräldrar har kontaktat oss på grund av deras oro att både personal och elever har rest utomlands under jullovet. All vår personal som har rest utomlands måste följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer om att självisolera de rekommenderade antal dagar. De måste också ta ett Covid prov innan de kommer tillbaka till skolan.

 

Det är viktigt att de familjer som har rest utomlands också garanterar att de kommer att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer om både självisolering och Covid prov innan de kommer tillbaka till skolan.

Vi måste arbeta tillsamman för att stoppa spridningen av viruset och visa hänsyn till alla i vår omgivning genom att följe myndighetens riktlinjer.

 

Jag vill försäkra er om att vi arbetar hårt för att skapa en säker skolmiljö för alla.

 

Ha hand om er!

 

Dr Benedikz