Principal Letter Week 41

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
From the Principal
Principal Letter Week 41

Dear Parents and Guardians,

There is never a boring day in school. So many things are going on, and so much amazing learning is taking place – we are already now 8 weeks into term. As I walk around school everyday and visit lessons, I see how the classes are doing. This week, I saw students working with subjects such as presentations on mythology, the theme of transition in art and gymnasium applications. What makes these lessons successful is not just the engaging, encouraging teachers we have. It is also because many students are really beginning to understand how important it is to have the right mindset.

 

We want every single child at IESS to approach classes the right way. That is why we keep working with behaviour and the environment in school. It is only in a calm working environment that students can learn. The peace and quiet has to be in the corridors just as much as the classrooms so that no one disturbs lessons. When you talk to your child about their day, discuss the things they have studied and learned, please remind them from time to time that they can contribute to the success of everyone’s learning by behaving properly wherever they are in the school building or grounds.

 

Similarly, being prepared for the school day is extremely important. We have all needed to learn the value of coming to work on time ready for the working day. Part of our students' training is learning to take pride in their work. Therefore, our rule number 5 in the Code of Conduct is:

 

             I will arrive prepared and on time. I will stay on school premises until the end of my last lesson.

 

The reason we want our students to stay on the school premises concerns their safety. Like you, we want our students to stay in school ready for their next lesson and not go wandering around Stockholm unsupervised. As adults, we have a responsibility to safeguard our young.

 

We now have less than 3 weeks until the winter break in Week 44. These are important weeks as there will be assessments taking place in most subjects. Please check SchoolSoft to keep up to date with the assessment schedule.

 

Finally, if you know anyone who might be looking for a place at a school like IES Skärholmen, we do have one or two places available for this academic year. Anyone interested, should contact Marika MacCabe tel: 08-12028860


Have a fantastic weekend.


Yours sincerely,
Dr Benedikz

 

 

------------------------------------------------------------

 

 

Kära föräldrar och vårdnadshavare,

 

Det är aldrig en tråkig dag i skolan. Det är mycket som pågår just nu inkluderat fantastiskt lärande. Det har redan gått 8 veckor sedan terminen började. Varje dag går Jag runt i skolan och besöker olika lektioner för att se hur klasserna går. Den här veckan såg Jag att eleverna arbetade med presentationer om mytologi, övergång i bild och gymnasiet antagning. Vad som gör dessa lektioner framgångsrika är inte bara de engagerande och uppmuntrande lärarna vi har. Det är också att många elever har förstått vikten av att ha rätt inställning.

 

Vi vill att varje barn på IESS ska vara positivt inställda till sina lektioner. Det är därför vi fortsätter att arbeta mot ett bättre beteende och miljö i skolan, det är endast i lugn arbetsmiljö som eleverna kan lära sig. Det måste vara studiero i korridorerna lika mycket som i klassrummet så att lektionerna inte blir störda . När du pratar med ditt barn om hur deras skoldagen har gått, se till att diskutera med de om vad för saker de har lärt sig. Vänligen påminn dem då och då om hur de bidrar till allas lärande genom att bete sig på rätt sätt oavsett om de befinner sig i skolbyggnaden eller tomten.


Det är också extremt viktigt att eleverna är förberedda inför skoldagen. Vi har alla behövt lära oss vikten/värdet av att komma förberedd och i tid för arbetsdagen. En del av våra elevers utbildning är att lära sig att vara stolta över sitt arbete. Därför är vårt regel nummer 5 i Code of Conduct:

 

           Jag kommer beredd och i tid. Jag kommer att stanna i skolan till slutet av min sista lektion.

 

Anledningen till varför vi vill att våra elever ska stanna kvar i skolan är för deras säkerhet. Precis som dig, vi vill att våra elever ska hålla sig i skolan och göra sig redo inför nästa lektion och inte vandra runt i Stockholm utan tillsyn. Det är vårt ansvar som vuxna att skydda våra unga.

 

Vi har nu mindre än 3 veckor kvar till höstlovet vecka 44. Det är viktiga 3 veckor vi har framför oss eftersom det är då många bedömningar i olika ämnen kommer äga rum. Vänligen kontrollera SchoolSoft för att hålla dig uppdaterad om bedömning schemat.

 

Slutligen, om du känner någon som kanske letar efter en plats på en skola som IES Skärholmen så vill vi meddela er att vi har en eller två platser tillgängliga för det här läsåret. Alla som är intresserade ska kontakta Marika MacCabe tel: 08-12028860.


Ha en trevlig helg.

 

Med vänliga hälsningar,
Dr Benedikz