Principal Letter Week 46

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
From the Principal
Principal Letter Week 46

Dear Parents and Guardians,


It was nice to see everyone back at school after the autumn break.

 

Now we have another 6 weeks until the Christmas break, and I am sure they will be very eventful and exciting.

 

The month of November is dedicated to the theme of anti-bullying. Teachers and mentors will be helping students discuss and understand how we can support our friends and classmates. It is necessary that everyone understands the definition of bullying and how to react if they feel bullied or see someone being bullied or harassed. It is important to be mindful of other people’s feelings, and to speak out when we see bullying or bad behaviour going on. One of the approaches we focus on is learning how to address conflict or hurtful language in a way that is solution based, respectful and non-violent.

 

No running!


This week, I also want to stress how important it is that students do not run in the corridors. At IES Skärholmen, we have already had one staff member and one student suffer from concussion that required medical attention because of people running in the corridor and colliding with others. This is very serious and completely unnecessary. It would not occur if we all remind ourselves to follow the Code of Conduct. As I have been explaining in my newsletters to you, our Code of Conduct is there for a reason: it is to keep people safe and create a good working environment for everyone. Please help us by discussing this at home.

 

Covid-19 update


We are getting regular updates regarding Covid-19 recommendations for schools from our Crisis Team at IES Head Office. It is, at present, voluntary for students and staff to wear medical masks in school. If your child shows any symptoms of Covid, please keep them home. If your child has been diagnosed with Covid, we strongly recommend that they are tested again to check that they are no longer contagious before coming back to school. It is important that even in school, we respect people’s personal space so that we create a safe environment.

 

Due to the recommendations from Folkhälsomyndigheten there will be some changes this year to how we run Lucia and the end of term. We will keep you updated.


National Tests

 

This week the oral Nation Tests begin for Year 6 in Swedish. Please make sure your child has enough sleep and eats a good breakfast before coming to school. They need to be prepared to perform to the best of their ability. We will also be serving breakfast at school from 07.30 for students as usual to make sure that they are ready for class.

Too often we see students with Red Bull, other energy drinks and sweets before school. This does not help the students study or focus. It spikes their blood sugar so that they become hyperactive and then they become tired afterwards and find it difficult to concentrate. Please help us train healthy habits and encourage your children not to have these. We would really appreciate it and believe it would have a positive impact on their behaviour and learning.

 

Best regards,
Dr Benedikz

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Kära föräldrar och vårdnadshavare,


Det var trevligt att se alla tillbaka i skolan efter höstlovet.

 

Nu har vi ytterligare 6 veckor kvar till julen och jag är säker på att dessa veckor kommer att bli väldigt händelserika och spännande.

 

November månaden är tillägnad åt temat mot mobbning. Lärare och mentorer hjälper eleverna att diskutera och förstå hur vi kan bäst stödja våra vänner och klasskamrater. Det är nödvändigt att alla förstår definitionen av mobbning och hur man ska reagera om de känner sig mobbade eller ser någon mobbas eller trakasseras. Det är viktigt att vara medveten om andras känslor och att tala ut när vi vittnar mobbning eller dåligt beteende pågår. En av de tillvägagångssätt som vi fokuserar på är att lära oss att hantera konflikter eller olämpligt språkbruk på ett sätt som är lösningsbaserat, respektfullt och icke-våldsamt.

 

Inget springande!


Den här veckan vill jag också uppmärksamma hur viktigt det är att elever inte springer i korridorerna. På IES Skärholmen har vi redan haft en personal och elev bli drabbat av hjärnskakning och de behövde söka läkarvård för det. Detta är på grund av folk som sprang i korridoren och stötte ihop med andra. Detta är mycket allvarligt och helt onödigt. Det skulle inte inträffa om vi alla påminner oss om att följa Code of Conduct. Som jag har förklarat i mina nyhetsbrev för dig finns vår uppförandekod av en anledning: det är att skydda människor och skapa en bra arbetsmiljö för alla. Snälla hjälp oss genom att diskutera detta hemma.

 

Uppdatering av Covid-19


Vi får regelbundet uppdateringar om Covid-19-rekommendationer för skolor från vårt Crisis Team på IES huvudkontor. För närvarande är det frivilligt för elever och personal att ha på sig medicinsk mask i skolan. Om ditt barn visar några symtom på Covid, vänligen håll dem hemma. Om ditt barn har fått diagnosen Covid rekommenderar vi att de testas igen för att kontrollera att de inte längre är smittsamma innan de återvänder till skolan. Det är viktigt att vi respekterar människors personliga utrymme även i skolan så att vi skapar en säker miljö.

 

På grund av rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, det kommer ske vissa förändringar i år gällande Luciafirandet och terminsslutet.
Vi kommer att hålla dig uppdaterad.


Nationella Prov


Den här veckan börjar muntliga nationella prov för år 6 på svenska. Se till att ditt barn har fått tillräckligt med sömn och har ätit en god frukost innan de kommer till skolan. De måste vara beredda att prestera efter deras bästa förmåga. Vi serverar också frukost i skolan kl 07.30 som vanligt och detta är för att se till att de är redo för lektionen.

Det är ofta vi ser elever med Red Bull, andra energidrycker och godis före skolan. Dessa hjälper inte eleverna att studera eller fokusera. Istället höjer det blodsockret så att de blir hyperaktiva sedan blir de trötta och har svårt att koncentrera sig. Vänligen hjälp oss att utveckla hälsosamma vanor och uppmuntra ditt barn att inte ha dessa drycker eller godis. Vi skulle verkligen uppskatta det och tror att det skulle har en positiv inverkan på deras beteende och lärande.

 

Med vänliga hälsningar,
Dr Benedikz