Welcome from the Principal

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.
From the Principal

Dear Parents and Students

IES Skärholmen is now on its 5:th year as a school. We have 700 students spread out from year 4-9. All students have a house they belong to, so even when we split the classes every year, their house remains the same. The houses are not physical houses but a sense of belonging. Our houses are: Sahara, Atlantic, Amazon and Everest. This is an active part of our equal treatment policy. Every student should feel safe in school.

Last year 100% of our students got qualified for Gymnasium, a tradition we are working hard to keep forever.

Yours sincerely,
Alexandra Ohlén, Principal
Internationella Engelska Skolan Skärholmen
 

Kära elever och vårdnadshavare,

IES Skärholmen är nu på sitt 5:e läsår. Vi har 700 elever från årskurs 4-9. Alla elever har ett hus som de tillhör, så även om vi blandar alla klasser varje år så tillhör de fortfarande samma hus. Husen är inga fysiska hus utan en känsla av tillhörighet. Våra hus är: Sahara, Atlantic, Amazon och Everest. Dessa utgör en aktiv del av vårt likabehandlingsarbete. Varje elev ska känna sig trygg i vår skola!

Förra året gick 100% av våra elever ut med gymnasiebehörighet, en tradition som vi arbetar hårt med att behålla för alltid!

Vänligen,
Alexandra Ohlén, Rektor
Internationella Engelska Skolan Skärholmen