Från rektorn

Från rektorn

School Blog

Bokprojekt i engelska

Rama i åk 7 läste "Coraline" av Neil Gaiman för sitt bokprojekt i engelska. Projektet krävde att man skulle läsa en novell på engelska, förbereda och presentera boken för sin klass och skapa något i relation till boken.

Rama skapade en skulptur i modellera av "the Black Cat" karaktären och betygsatte boken 4 av 5 stjärnor!

Vi anställer! Läs mer...
Vi anställer! Läs mer...