Vår Berättelse

Augusti 2013 öpnade vi vår skola i helt nyrenoverade lokaler på Storsätragärnd 8 i Skärholmen. Vi började med cirka 450 elever och vi kommer hösten 2016 uppnå vår fulla potential med 24 klasser i årskurs 4-9 med cirka 700 elever.