Lektion i Självkänsla

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.
Lektion i Självkänsla

En lektion till den 20 november om självkänsla med Mr Haddad!
De såg en föreläsning av en kvinna som visar hur man bygger självkänsla. Efteråt diskuterade de det. 

Titta gärna på föreläsning eleverna tittade på!
Meet Yourself: A User's Guide to Building Self-Esteem

Efter det fick flickorna skriva positiva saker om varandra. Varje tjej fick positiva lappar av de andra tjejerna som de fick klistra fast på ett stort papper. Pappret kommer sen att dekoreras och presenteras i korridoren!