Schack event "Näringslivet möter förorten"

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.
Schack event "Näringslivet möter förorten"

Onsdag den 13e november bjöds 11 utav våra elever in till ett schack event "Näringslivet möter förorten" på Stockholms Centralstation.
Här får elever från förorten möjlighet att träffa framgångsrika personer från affärslivet i Stockholm och spela schack tillsammans.
En stor del av eventet är också att eleverna och vuxna pratar och delar sina erfarenheter och får kontakter för framtiden. Kanske till och med får ett sommarjobb i framtiden.